Murekiri: Vegani või allergikuna kohvikus

Eesti Ekspressi artikli “Vihakõne: Veganlus on hullem kui egiptlaste nuhtlus” ümberjutustus vegani perspektiivist.

Toidukohtade märgistused on tihti eksitavad ja klient peab ise hoolas olema, et soovimatuid koostisosi vältida

„Mulle üks veganburger, palun,“ lausun toidukohas. Selja taga seisab üks kannatamatu mees, kes sõna “vegan” peale nihelema hakkab. Pöördun hetkeks, ta vaatab põlastava pilguga mind ülalt alla ja tellib siis ka omale burgeri. Märkan ta käel ühte huvitavat paela, aga see on vist kahjuks nahast. Mõtlen, et äkki leian internetipoest midagi sarnast, aga mitteloomsest.

Möödub 15 minutit.

Saan oma toidu kätte ja küsin igaks juhuks üle, et kas kukkel on ikka vegan, sest kusagilt meenub hiljutine vestlus, et mingis burgerikohas oli toidul menüüs küll veganmärgistus, aga tegelikkuses selgus, et see oli eksitav, sest kukkel sisaldas piima või muna. Teenindaja ei paista kahjuks teadvat, mida nende müüdav toit sisaldab. Kuna nii piim kui muna on allergeenid, siis võib vale märgistus mõnele lõppeda tõsise terviseprobleemiga. Annan sellest teenindajale teada.

Tajun kõrvallauas hukkamõistvaid pilke. Püüan ennast sellest mitte häirida lasta, elu veganina tähendabki ju muuhulgas sotsiaalset tõrjutust. Aga tõsiasi on see, toitude märgistused ei tohi olla eksitavad ja ka sõna “vegan” kasutades peab olema kindel, et see ei sisalda loomseid aineid. Seda kinnitavad ka Tarbijakaitseamet ja Veterinaar- ja Toiduamet (vaata altpoolt lisa). See võib kõlada tüütult, aga on just allergiate seisukohalt väga oluline.

Tajun endiselt altkulmu piidlevaid pilke. Tean juba, et mõni neist läheb hiljem kahjurõõmust käsi kokku hõõrudes kolleegile või sõbrale seletama, et kohtas lõunapausi ajal klassikalist ennasttäis veganit. Kuid veganid ei räägi veganlusest sellepärast, et ennast kuidagi esile tõsta. Me ei keeldu loomseid võetusi sisaldavast toidust seepärast, et kellegi elu ebamugavamaks teha, et pirtsutada, et dieeti pidada vms. Me ei tarbi neid, sest need seostuvad meie jaoks vägivalla ja ebaõiglusega.

“Veganluse eesmärk pole olla teistest parem, vaid eesmärk on, et kõigil oleks parem.”


allergens1-862x557-1
Levinumad allergeenid

Väljavõte Veterinaar- ja Toiduameti kirjast Eesti Vegan Seltsile seoses eksitavate märgistustega toidukohtades:

“Tarbija võiks ja ka peaks eksitava või selgelt väära teabe korral pöörduma esmalt vastava toitlustuskoha või kaupluse poole, sest nemad vastutavad teabe õigsuse eest. Kui seda ei ole enam võimalik teha või ei see pöördumine ei anna soovitud tulemust, siis võib alati pöörduda ka meie poole läbi meie kodulehe rubriigi Kaebuste esitamine http://www.vet.agri.ee/?op=ask3, täites ära etteantud vormi. Lisaks saab kaebust esitada telefoni teel helistades numbril 605 4750 (vastab automaatvastaja) või e-posti teel kaebus@vet.agri.ee.

Vaatamata sellele, et hetkel puudub õigusakt taimetoidu või vegantoidu märgistamise nõuete osas, ei tohi toidu kohta antav teave, sh vabatahtlikult antav teave olla eksitav. Vabatahtliku teabe alla saabki lugeda teavet toidu sobivuse kohta taimetoitlastele või veganitele.

Kindlasti tuleb anda tõest teavet toidus sisalduvatest allergeenidest, seda nii toitlustusasutuses kui ka kaupluses. Nõue tuleb õigusaktist (Põllumajandusministri 11.03.2015 määrus nr 24 „Müügipakendisse pakendamata toidu toidualase teabe esitamise nõuded“
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032015019).

Vt ka https://www.agri.ee/et/muugipakendisse-pakendamata-toit.

Meile saadetud kaebused registreeritakse ja need kuuluvad menetlemisele (kontrollimisele, kaebajale vastamisele). Kaebaja nime ei avalikustata. Allergeenide teabe puudumine või mittetõene teave allergeenide kohta on tõsine puudus, mis võib olla seotud ohuga tarbija tervisele.”

Jälgi blogi Facebookis